Βασικά στοιχεία υλοποίησης

Διάρκεια Έργου: 33 μήνες (από 18/7/2018 έως 17/4/2021)

Ανάλυση Ενοτήτων Εργασίας

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

ΕΕ1 - Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές και πλάνο δεδομένων

Π1.1.Τεχνική αναφορά ανάλυσης απαιτήσεων  και περιγραφή σεναρίων χρήσης (Έκθεση, COSMOS).

Π1.2.Τεχνική αναφορά πλάνου διαχείρισης δεδομένων (Έκθεση, COSMOS).

 

ΕΕ2 - Αρχιτεκτονική συστήματος και υποδομές

Π2.1.Τεχνική αναφορά αρχιτεκτονικής συστήματος (Έκθεση, COSMOS).

Π2.2.Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και αναλυτικής δεδομένων (Λογισμικό, COSMOS).

 

ΕΕ3 - Διαχείριση μεγάλων δεδομένων

Π3.1.Τεχνική αναφορά επιπέδου ολοκλήρωσης/συγχώνευσης (Έκθεση, ΙΠΣΥ).

Π3.2.Λογισμικό ολοκλήρωσης/συγχώνευσης πηγών δεδομένων (Λογισμικό, ΙΠΣΥ).

Π3.3.Λογισμικό διαχείρισης προτύπων κίνησης και δραστηριότητας σκαφών (Λογισμικό, ΙΠΣΥ).

Π3.4.Πύλη διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Ιστότοπος, ΙΠΣΥ).

 

ΕΕ4 - Αναλυτική μεγάλων δεδομένων

Π4.1.Τεχνική αναφορά αναλυτικής ιστορικών δεδομένων κίνησης (Έκθεση, DataStories).

Π4.2.Τεχνική αναφορά επεξεργασίας πολλαπλών ροών δεδομένων κίνησης (Έκθεση, DataStories).

Π4.3.Λογισμικό αναλυτικής  δεδομένων κίνησης (Λογισμικό, DataStories).

Π4.4.Λογισμικό επεξεργασίας πολλαπλών ροών δεδομένων κίνησης (Λογισμικό, DataStories).

 

ΕΕ5 - Μελέτη δυναμικής στόλου, πιλοτικές εφαρμογές και αξιολόγηση

Π5.1.Τεχνική αναφορά μοντελοποίησης δυναμικής στόλου (Έκθεση, ΙΘΑΒΙΠΕΥ).

Π5.2.Τεχνική αναφορά μελέτης αλιευτικής πίεσης και αλιευτικής παραγωγής (Έκθεση, ΙΘΑΒΙΠΕΥ).

Π5.3.Τεχνική αναφορά ανάλυσης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων (Έκθεση, COSMOS).