1η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

1η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στις 10:00 στα γραφεία της Cosmos Business Systems πραγματοποιήθηκε η 1η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων του Έργου i4SEA.

 

10:00-10:15 Προσέλευση

Μέρος Α: Δράση – Έργο – Εταίροι / Διάρκεια: 1:45

10:15-10:30 Χαιρετισμός Συντονιστή – Παρουσίαση Cosmos Business Systems

10:30-10:40 Παρουσίαση DATASTORIES/ΠΑΠΕΙ

10:40-10:50 Παρουσίαση ΙΠΣΥ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

10:50-11:00 Παρουσίαση ΙΘΑΒΙΠΕΥ/ΕΛΚΕΘΕ

11:00-11:30 Θεσμικό Πλαίσιο Δράσης ΕΔΚ – Εγκρίσεις – Τροποποιήσεις – Αναφορές

11:30-12:00 Κύρια σημεία Έργου i4SEA – Βασικά ορόσημα

12:00-12:15 Διάλειμμα

 

Μέρος Β: Διοικητικά/ Διαχειριστικά θέματα / Διάρκεια: 1:00

12:15-12:30 Σχήμα Διοίκησης Έργου – Ρόλοι και αντιστοίχιση σε πρόσωπα/ φορείς

12:30-12:45 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα & πλάνο εργασιών 1ης Φάσης

12:45-13:00 Σχέδιο Επικοινωνίας Έργου – Συναντήσεις – Διάχυση ενημέρωσης – Αρχεία Έργου

13:00-13:15 Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης Έργου

13:15-13:45 Διάλειμμα

 

Μέρος Γ: ΕΕ1 Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές και πλάνο δεδομένων / Διάρκεια: 1:15

13:45-15:00 Προγραμματισμός Υλοποίησης ΕΕ1