4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

Η 4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στα γραφεία της Cosmos Business Systems (Π. Μπακογιάννη 44, Μεταμόρφωση Αττικής).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10:45-11:00 Προσέλευση

 

Μέρος Α: Εξειδίκευση απαιτήσεων και εργαλείων έργου

 

11:00-11:45

Παρουσίαση Ομάδας data plan (ΑΘΗΝΑ)

Συζήτηση μεταξύ των εταίρων

11:45-12:30

Παρουσίαση Business Cases (COSMOS)

Συζήτηση μεταξύ των εταίρων

12:30-13:30

Παρουσίαση Ομάδας Αρχιτεκτονικής (COSMOS)

Συζήτηση μεταξύ των εταίρων

13:30-14:00

Σύντομο διάλειμμα

 

Μέρος Β: Εξειδίκευση απαιτήσεων και εργαλείων έργου (συνέχ.)

14:00-14:45

Παρουσίαση σεναρίων χρήσης και υποδομών ΕΛΚΕΘΕ (ΕΛΚΕΘΕ)

Μέρος Γ: Προγραμματισμός επόμενων βημάτων εργασίας

14:45-15:30

Προγραμματισμός επόμενων βημάτων εργασίας (όλοι οι εταίροι)

Μέρος Δ: Διοικητικά θέματα

15:30-16:00

Επισκόπηση διοικητικών θεμάτων

Εξέλιξη Υποβολής 6μηνιαίας Έκθεσης Προόδου