5η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα εργασιών της Ομάδας Εργασίας των Business Cases και συμφωνήθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις στο προσχέδιο της αρχικής έκδοσης του παραδοτέου Π1.1 Τεχνική αναφορά ανάλυσης απαιτήσεων και περιγραφή σεναρίων χρήση