6η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα εργασιών της Ομάδας Εργασίας των Business Cases και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο ωριμότητας. Συμφωνήθηκε, αρχικά, να οριστικοποιηθούν οι περιγραφές των Business Cases και στη συνέχεια, να ομαδοποιηθούν ανά δύο και να τεθεί προτεραιότητα περεταίρω ανάλυσής τους.