6ο meeting i4sea

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα εργασιών της Ομάδας Εργασίας των Business Cases και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο ωριμότητας.