Η αρχιτεκτονική του i4Sea στο Maritime Big Data Workshop 2020

30 Jun 2020 in

Η αρχιτεκτονική του i4Sea παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Maritime Big Data Workshop 2020 (https://sites.google.com/view/mbdw2020/programme) και θα δημοσιευτεί στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου από τον εκδότη IEEE Computer Society.

News Category