Συνέδριο Ιχθυολόγων Κρήτη

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2019 στο Ηράκλειο με τίτλο:
«Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές»

Οι Θεματικές ενότητες είναι:
Α) Αλιεία
Β) Υδατοκαλλιέργειες
Γ) Εκβολικά Συστήματα – Εσωτερικά νερά

Για περισσότερες πληροφορίες
http://psid.bio.auth.gr/#epistimoniki