ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΑΘΗΝΑ"

Partner

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής. Διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Η φυσική παρουσία καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, έχοντας έδρα την Αθήνα, με Ινστιτούτα, Μονάδες και αντίστοιχες υποδομές στην Αθήνα, την Πάτρα και την Ξάνθη.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του:

  • μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων,
  • ενσωματωμένα συστήματα,
  • επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γλώσσας/γνώσης,
  • αυτοματισμοί & ρομποτική,
  • τεχνητή νοημοσύνη,
  • επεξεργασία, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου από όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
  • Διεπιστημονική Έρευνα 

ΕΚ «Αθηνά» επενδύει στη διεπιστημονικότητα, καθώς ασχολείται και με προβλήματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία κ.ά.