ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Partner

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του, έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ενός εκ των κορυφαίων της Ευρώπης.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Data Science Lab. – DataStories). Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά σε ένα πλήθος πεδίων της Επιστήμης Δεδομένων, όπως η διαχείριση μεγάλων δεδομένων, η στατιστική και η αναλυτική δεδομένων, η μηχανική μάθηση, η εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων, κειμένων και ήχων, η εξερεύνηση δεδομένων κίνησης και η ιδιωτικότητα δεδομένων. Το εργαστήριο έχει να επιδείξει μία σημαντική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, με πιο πρόσφατα τα  H2020-ICT Track&Know (Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas, 2018-20), H2020-MSCA-RISE MASTER (Multiple Aspects Trajectory Management and Analysis, 2018-22), H2020-ICT DATACRON (Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting, 2016-18) . Στην τρέχουσα σύνθεσή του, το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες 9 μελών ΔΕΠ (4 διαφορετικών Τμημάτων) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και υποστηρίζει αρκετούς έμπειρους και νέους ερευνητές. Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων είναι διαθέσιμες στο http://www.datastories.org.