Ανοιχτά δεδομένα

Βάθος για την Ελλάδα

Ράστερ σύνολο δεδομένων βαθυμετρίας στην Ελλάδα (Ανατολική Μεσόγειος). Τα βαθυμετρικά σύνολα δεδομένων, που καλύπτουν τα ελληνικά ύδατα, μεταφορτώθηκαν από την πύλη EMODnet Bathymetry (κοινοπραξία EMODnet Bathymetry, 2018) και αναλύθηκαν εκ νέου σε ένα μόνο αρχείο ράστερ. Η χωρική ανάλυση του συνόλου δεδομένων ράστερ ήταν 0,01*0,01 δεκαδικοί βαθμοί. Το βάθος εκφράστηκε σε μέτρα και σε θετικές τιμές. Ετοιμάστηκε από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για χρήση στο έργο i4SEA.

Ωριαίες εκτιμήσεις των κλιματικών μεταβλητών για την Ελλάδα, 2017-2018

Δείκτης ωριαίων εκτιμήσεων των κλιματικών μεταβλητών για την Ελλάδα, 2017-2018. Οι εκτιμήσεις, οι οποίες αποτελούν τα δεδομένα Reanalysis ERA5, βασίζονται σε τεράστιες ποσότητες ιστορικών παρατηρήσεων. Από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετεωρολογικής μέσω της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus. Ετοιμάστηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά για χρήση στο έργο i4SEA project.

Ετερογενές ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων για έξυπνη επιτήρηση και αναγνώριση σε θαλάσσια περιοχή (HIDMISR) - προεπεξεργασμένο για χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Κινηματικά μηνύματα AIS που παρέχονται από το NARI (Institut de Recherche de l'ecole Navale), προεπεξεργασμένα για χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Μετά από προεπεξεργασία (αφαίρεση πολλαπλασιασμού και εξάλειψη θορύβου) αρχικών μηνυμάτων AIS, αυτό το σύνολο δεδομένων απέδωσε 7.472.443 τοποθεσίες σημείων. Το χαρακτηριστικό "αριθμός" στα αρχικά δεδομένα χρησιμοποιείται στην επεξεργασία ως αναγνωριστικό κάθε σκάφους.

Δεδομένα AIS του Πανεπιστημίου Πειραιά 2018 - προεπεξεργασμένα για χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Δεδομένα AIS που συλλέχθηκαν από τον δέκτη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, προεπεξεργασμένα για χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Μετά την προεπεξεργασία (αφαίρεση πολλαπλασιασμού και εξάλειψη θορύβου) των αρχικών μηνυμάτων AIS, αυτό το σύνολο δεδομένων απέδωσε 30.942.100 τοποθεσίες σημείων. Το χαρακτηριστικό "αριθμός" στα αρχικά δεδομένα χρησιμοποιείται στην επεξεργασία ως αναγνωριστικό κάθε σκάφους.

Αλιευτικές περιοχές της Ελλάδας (περιοχές ΕΛΣΤΑΤ)

Το σύνολο δεδομένων περιέχει πολύγωνα (shapefile) των δεκαέξι αλιευτικών περιοχών της Ελλάδας, με βάση την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ετοιμάστηκε από το το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για χρήση στο έργο i4SEA, αποθηκευμένο στο IMAS-Fish (Kavadas et al., 2013).

Δεδομένα AIS Πανεπιστημίου Πειραιά 2018

Αποκωδικοποιημένα μηνύματα AIS που συλλέχθηκαν από επίγειο δέκτη AIS που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και περιέχουν αναφορές θέσης σκάφους από μια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου της Ελλάδας, από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2018. Επεξεργασία από το Πανεπιστήμιο Πειραιά