Στόχοι και Περιεχόμενο

Το έργο θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια καινοτόμο πλατφόρμα για τη συλλογή και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών. Το όραμα του έργου είναι η αποτελεσματική και γρήγορη επεξεργασία, ολοκλήρωση και ανάλυση των δεδομένων αυτών.

Συνοπτικά, οι στόχοι το έργου είναι οι εξής:

  1. Ενίσχυση του ρόλου των δεδομένων δραστηριότητας σκαφών στην Οικονομία των Δεδομένων με την αναβάθμισή τους σε δεδομένα-ως-προϊόντα (data-as-a product), και αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω της ολοκλήρωσης με ανοικτά γεωγραφικά, περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα.
  2. Αποτελεσματική υποστήριξη ανάλυσης συμπεριφορών και προτύπων πλοήγησης από  ιστορικά στοιχεία δραστηριότητας σκαφών σε συνδυασμό με γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και μετεωρολογικές παραμέτρους, με χρήση τεχνολογιών αναλυτικής δεδομένων.
  3. Αποτελεσματική καταγραφή και απεικόνιση της Επιχειρησιακής Εικόνας Πραγματικού Χρόνου στις Ελληνικές Θάλασσες μέσω οπτικής αναλυτικής (visual analytics) πραγματικού χρόνου και μεθόδων ακριβούς ταυτοποίησης και ανάλυσης δραστηριότητας αντικειμένων με αποδοτικούς αλγορίθμους επεξεργασίας ερωτημάτων ροών δεδομένων  (data streams).
  4. Μοντελοποίηση δυναμικής στόλου και υλοποίηση δύο μεγάλων πιλοτικών εφαρμογών στην αλιεία και στον τουρισμό.
  5. Επιμέλεια και δημοσίευση μέρους των συλλεχθέντων δεδομένων ως ανοικτά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι πολύ σημαντικά για τον επιχειρηματικό τομέα που δραστηριοποιείται στην Οικονομία της Θάλασσας. Η εταιρία COSMOS που συμμετέχει στο έργο έχει αναπτύξει το λογισμικό Sea Observer, από τα πλέον σύγχρονα στο είδος του, που βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία στο ΥΝΑΝΠ (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) για την παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου είναι άμεσα αξιοποιήσιμα σε μελλοντική τεχνολογική και λειτουργική επέκτασή του.