6η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

18 Jun 2019 in
Κυρίως κείμενο

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα εργασιών της Ομάδας Εργασίας των Business Cases και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο ωριμότητας. Συμφωνήθηκε, αρχικά, να οριστικοποιηθούν οι περιγραφές των Business Cases και στη συνέχεια, να ομαδοποιηθούν ανά δύο και να τεθεί προτεραιότητα περεταίρω ανάλυσής τους.

5η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

05 Mar 2019 in
Κυρίως κείμενο

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα εργασιών της Ομάδας Εργασίας των Business Cases και συμφωνήθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις στο προσχέδιο της αρχικής έκδοσης του παραδοτέου Π1.1 Τεχνική αναφορά ανάλυσης απαιτήσεων και περιγραφή σεναρίων χρήση

4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

05 Feb 2019 in
Κυρίως κείμενο

Η 4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στα γραφεία της Cosmos Business Systems (Π. Μπακογιάννη 44, Μεταμόρφωση Αττικής).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10:45-11:00 Προσέλευση

 

Μέρος Α: Εξειδίκευση απαιτήσεων και εργαλείων έργου

 

11:00-11:45

Παρουσίαση Ομάδας data plan (ΑΘΗΝΑ)

Συζήτηση μεταξύ των εταίρων

11:45-12:30

Παρουσίαση Business Cases (COSMOS)

Συζήτηση μεταξύ των εταίρων

12:30-13:30

Παρουσίαση Ομάδας Αρχιτεκτονικής (COSMOS)

Συζήτηση μεταξύ των εταίρων

13:30-14:00

Σύντομο διάλειμμα

 

Μέρος Β: Εξειδίκευση απαιτήσεων και εργαλείων έργου (συνέχ.)

14:00-14:45

Παρουσίαση σεναρίων χρήσης και υποδομών ΕΛΚΕΘΕ (ΕΛΚΕΘΕ)

Μέρος Γ: Προγραμματισμός επόμενων βημάτων εργασίας

14:45-15:30

Προγραμματισμός επόμενων βημάτων εργασίας (όλοι οι εταίροι)

Μέρος Δ: Διοικητικά θέματα

15:30-16:00

Επισκόπηση διοικητικών θεμάτων

Εξέλιξη Υποβολής 6μηνιαίας Έκθεσης Προόδου

 

3η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

20 Dec 2018 in
Κυρίως κείμενο

Στο Α’ Μέρος της συζήτησης πραγματοποιήθηκε σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα εργασιών της Ομάδας Εργασίας Δεδομένων (Data) και προσδιορίστηκαν οι άμεσες προκλήσεις και οι αντίστοιχες ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Στο Β’ Μέρος της συζήτησης πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση υφιστάμενων λύσεων (ΚΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διαβούλευση αναφορικά με την Ανάλυση των Απαιτήσεων του Συστήματος.

Στο Γ’ Μέρος της συζήτησης παρουσιάστηκε η βασική προσέγγιση αρχιτεκτονικής του Συστήματος i4SEA, όπως διαμορφώθηκε από την Ομάδα Εργασίας Αρχιτεκτονικής (Architecture) και πραγματοποιήθηκε διαβούλευση μεταξύ των εταίρων για τη βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης προσέγγισης.

Στο Δ’ Μέρος της συζήτησης πραγματοποιήθηκε διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την Υποβολής της 1ης εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου.